جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۰۴ ۵۴۳
طبقه بندی: خدمات حوزه صنعت
چچ
ارائه پروانه بهره برداری واحدهای صنایع پیشرفته

ارائه پروانه بهره برداری واحدهای صنایع پیشرفته

کد خدمت: 13041878000
نوع خدمت: خدمت به کسب و کار(G2B)
قانون تمرکز صنایع و معادن
مطابق با : مصوبه ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان به شماره 120997/ت 48608هـ مورخ 15/09/94
-دستورالعمل شماره 8018 مورخ 16/06/95 وزارت صنعت، معدن و تجارت
صورت می پذیرد

صدور پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و تمدید و اصلاح آن برای واحدهایی که سطح فناوری آنها به تایید مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته در سطح پیشرفته (high- tech) باشد

مدارک مورد نیاز:

1- اصل جواز تاسیس و گواهی تمدید اعتبار آن2

- ارائه شناسه کسب و کار مدارک استمرار فعالیت (در مواردیکه واحد صنایع پیشرفته موجود مستقیما درخواست صدور پروانه بهره برداری داشته باشد)

3- فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه (در صورتیکه محل اجرای طرح در خارج از شهرکهای صنعتی بوده باشد)

4- قرارداد واگذاری زمین ، گواهی پایان کار یا اعلام میزان پیشرفت فیزیکی حداقل بمیزان 85% از سوی شهرک های صنعتی به نام دارنده پروانه (در صورتیکه محل اجرای طرح یکی از شهرکهای صنعتی بوده باشد) 5

- سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر بانضمام گواهی کاربری کارگاهی برای واحدهای مستقر در خارج از شهرک های صنعتی

6- پرسشنامه صنایع پیشرفته و طرح توجیهی درقالب CD برای واحدهای فاقد جواز تأسیس صنایع پیشرفته7

- مدارک ثبت شرکت شامل اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی

8- هماهنگی با کارشناس مربوطه جهت بازدید

9-{ فیش بانکی (هزینه صدور برای پروانه های بهره برداری 100000 ریال می باشد که در مرحله دریافت مدارک طی فیش بانکی به حساب شماره 2170101323008 از متقاضیان اخذ میگردد.}

10- تاییدیه پیشرفته بودن سطح فناوری مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته تبصره: صدور پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته برای دارندگان جواز تأسیس صنایع پیشرفته صرفاً در چارچوب جواز تأسیس امکان پذیر می باشد.

متوسط مدت زمان ارائه خدمت 1 ماه
ساعات ارائه خدمت: 7.5 صبح الی 14 ظهر
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان 100000
پست الکترونیک test@mimt.gov.ir
تلفن گویا / مرکز تماس 02181761
No Cache
Generate time: 0.87458467483521
Query time: 0.16940037409465