جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۱۶ ۵۹
طبقه بندی: خدمات حوزه صنعت
چچ
ارائه پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان

ارائه پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان

کد خدمت: 13081880000
نوع خدمت: خدمت به کسب و کار(G2B)
مطابق با قانون تمرکز صنایع و معادن
- مصوبه ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان به شماره 120997/ت 48608هـ مورخ 15/09/94
-دستورالعمل شماره 8018 مورخ 16/06/95 وزارت صنعت، معدن و تجارت

صدور پروانه بهره برداری دانش بنیان و تمدید و اصلاح آن برای واحدهایی که دانش بنیان بودن آنها توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان مورد تایید قرار گرفته باشد.

مدارک مورد نیاز:

1- اصل جواز تاسیس و گواهی تمدید اعتبار آن

2- ارائه شناسه کسب و کار مدارک استمرار فعالیت (در مواردیکه واحد دانش بنیان موجود مستقیما درخواست صدور پروانه بهره برداری داشته باشد)

3- فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه (در صورتیکه محل اجرای طرح در خارج از شهرکهای صنعتی بوده باشد)

4- قرارداد واگذاری زمین ، گواهی پایان کار یا اعلام میزان پیشرفت فیزیکی حداقل بمیزان 85% از سوی شهرک های صنعتی به نام دارنده پروانه (در صورتیکه محل اجرای طرح یکی از شهرکهای صنعتی بوده باشد)

5- سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر بانضمام گواهی کاربری کارگاهی برای واحدهای مستقر در خارج از شهرک های صنعتی

6- مدارک ثبت شرکت شامل اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی7

- هماهنگی با کارشناس مربوطه جهت بازدید

8-{فیش بانکی (هزینه صدور برای پروانه های بهره برداری 100000 ریال می باشد که در مرحله دریافت مدارک طی فیش بانکی به حساب شماره 2170101323008 از متقاضیان اخذ میگردد.}

9- تاییدیه دانش بنیان بودن از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان

متوسط مدت زمان ارائه خدمت 1 ماه
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان 100000
پست الکترونیک test@mimt.gov.ir
تلفن گویا / مرکز تماس 02181761
No Cache
Generate time: 1.2485332489014
Query time: 0.42809168497721