جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۵۱ ۸۶۱
طبقه بندی: خدمات حوزه تجارت
چچ
ارائه مجوز کسب و کار مجازی

ارائه مجوز کسب و کار مجازی

کد خدمت: 13071883000
نوع خدمت: خدمت به کسب و کار(G2B)
مطابق باقوانین و مقررات نظام صنفی
مدارک مورد نیاز:

1- ارائه معرفی نامه استفاده از سهمیه ایثارگری و مدارک فردی، ترافیکی و انتظامی

2- گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده (موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم)

3- گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب وکار (موضوع بند(ن) ماده (30) قانون نظام صنفی)

4- دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، یا معرفی یک نفر واجد شرایط مذکور (برای صنوف مشمول تبصره ماده (13) قانون نظام صنفی) 5- در صورت حقوقی بودن مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت (برای اشخاص حقوقی)

متوسط مدت زمان ارائه خدمت 10 روز
ساعات ارائه خدمت: 7.5 صبح الی 14 ظهر
پست الکترونیک test@mimt.gov.ir
تلفن گویا / مرکز تماس 02181761
No Cache
Generate time: 0.93037462234497
Query time: 0.17675002415975