پرسش نامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
سال
محور سنجشپرسشسطح رضایت
خیلی کم کممتوسطزیادخیلی زیاد
شفافیت فرآیندینحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
انجام کاربر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
پاسخگویی و مسئولیت پذیرینحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پی گیری وضعیت درخواست ها
تسلط بر فرآینددقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
زمان فرآیندتعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
نظام مند بودن فرآیندنظم،ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
دریافت یک باره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی و یا حضوری در هنگام مراجعه
ارائه اطلاعات تکراری (کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه چند باره اطلاعات) به واحدهای مختلف
احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت
کلیت فرآینداحساس رضایت از کل خدمت دریافت شده
No Cache
Generate time: 0.9454566637675
Query time: 0.31431436538696